-

Religie

•  Religie
•  Islam
•  Boeddhisme
•  HindoeÔsme
•  De Sikhs
•  Christendom


ReligieOmhoog

Hoewel de islam de officiŽle godsdienst van MaleisiŽ is, heeft iedere maatschappelijke groepering het grondwettelijke recht om zijn eigen godsdienst te belijden. Vrijwel alle belangrijke religies ter wereld zijn hier vertegenwoordigd.


IslamOmhoog

De islam wordt beschouwd als de godsdienst van de Maleiers hoewel er een flink aantal niet-Maleise bekeerlingen zijn onder de IndiŽrs, de Chinezen, de Kadazan en sommige inheemse stammen in Oost-MaleisiŽ.

De islam werd in MaleisiŽ geÔntroduceerd door Indiase en Arabische handelaren, maar pas toen het sultanaat Malakka in de 15de eeuw tot de islam was bekeerd, kreeg deze godsdienst vaste grond onder de voeten. Nu is op het plafond van de kamers in bijna ieder hotel in MaleisiŽ een pijl geschilderd die in de richting van Mekka wijst. Dit teken, dat de kiblat wordt genoemd, zorgt ervoor dat islamitische gasten altijd met hun gezicht naar Mekka zijn gekeerd wanneer ze een van hun vijf dagelijkse gebeden uitspreken.

Het praktiseren van de islam (dat 'onderwerpen aan god' betekend) behelst een hele manier van leven en is gebaseerd op vijf belangrijke leerstellingen:

Shahada: de leer dat er geen god het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allaah en dat Mohammed zijn profeet is. Salat: Bidden. De muezzin roept de gelovige vijf maal per dag op te gaan bidden; de moslims keren zich dan in de richting van Mekka. Zakat: Liefdadigheid. Van moslims wordt verwacht dat zij een deel van hun inkomen weggeven voor de armen. Saum: Vasten. Tussen zonsop- en zonsondergang in de maand van de ramadan eet, drinkt en rookt de gelovige niet. Hadj: Pelgrimstocht. Moslims die het zich kunnen permitteren, maken een keer in hun leven een pelgrimstocht naar Mekka.


BoeddhismeOmhoog

Het boeddhisme heeft in MaleisiŽ na de islam het grootste aantal navolgers. Behalve van de Chinezen, is het ook de godsdienst van de Thaise, Singalese en Birmaanse inwoners van het land. Door de vestiging van de Chinese gemeenschap in Malakka in de 15de eeuw drong het boeddhisme definitief door. De grote groepen immigranten uit China die aan het eind van de 19de eeuw aankwamen, zorgden voor een verdere verspreiding van de godsdienst.


HindoeÔsmeOmhoog

Er zijn twee hindoeperioden in MaleisiŽ geweest. De vroege hindoeperiode in de 15de eeuw werd ingeluid met de komst van hindoeÔstische handelaren en had maar weinig te maken met de praktijk van het hindoeÔsme van tegenwoordig. Het brahmaans hindoeÔsme van toen was de godsdienst van de heersende klasse. Vandaag de dag vindt men de resten van deze vorm van hindoeÔsme alleen nog terug in de Maleise taal en literatuur. Dat komt bijvoorbeeld tot uiting in het traditionele wajang kulit, het schimmenspel met de wajangpoppen, en bij een Maleise huwelijksplechtigheid, de bersanding, waarbij de bruid en de bruidegom verkleed zijn als 'de koning en koningin voor een dag'. Het hindoeÔsme dat tegenwoordig in MaleisiŽ wordt gepraktiseerd, werd in het land geÔntroduceerd door de contractarbeiders die rond de eeuwwisseling werden gerekruteerd om op de rubber- en koffieplantages te werken. Er zijn vele hindoetempels en andere hindoeÔstische instellingen. De godheden die het meest worden vereerd, zijn Subramaniam en Mariamman.


De sikhsOmhoog

De Sikhs werden in de jaren dertig van de vorige eeuw door de Britten naar MaleisiŽ gehaald om te werken voor paramilitaire eenheden en politie. Ze vestigden zich voornamelijk in Penang, Penak en Selangor. Het aantal Sikhs in MaleisiŽ maakt ongeveer 3 procent uit van de gehele Indiase gemeenschap in het land.


ChristendomOmhoog

Het christendom werd in het land geÔntroduceerd door de eerste Europese handelaren en reizigers die door de Straat Malakka voeren op weg naar China. De kolonisatie door de Portugezen in 1511, de Hollanders in 1641 en later de Engelsen in 1786 zorgde ervoor dat het christendom enige invloed kreeg in het land, maar die bleef aanvankelijk beperkt tot de buitenlandse gemeenschap. Pas in de 19de eeuw en de 20ste eeuw kreeg het christendom greep op de bewoners van het land zelf. Dit kwam vooral door het werk van missionarissen, die een grote rol speelden op het gebied van onderwijs en medische voorzieningen door het bouwen van scholen en ziekenhuizen in verschillende delen van het land. Het aantal christenen in het land bedraagt ongeveer 1 miljoen, dat is 6 procent van de totale bevolking.

Kerstmis en Pasen. De christenen in MaleisiŽ vieren net als in de rest van de wereld Kerstmis op 25 december, met een nachtmis op kerstavond gevolgd door de viering van Eerste Kerstdag. De tradities van het diner met de familie en het uitwisselen van geschenken zijn hetzelfde als in de westerse maatschappij. De warenhuizen en winkelcentra zijn versierd met kerstverlichting en decoraties; op veel plaatsen zijn kerstliedjes te horen. Op Goede Vrijdag en met Pasen wordt er gebeden en worden er kerkdiensten gehouden.


- In deze categorie:

•  Religieuze feesten
•  Eten in MaleisiŽ
•  Cultuur
•  Gezichtsverlies
•  Winkelen
•  Reistips
-