-

Regering en economie

•  Regering
•  Economische ontwikkeling
•  Toerisme
•  Onderwijs


Regering
MaleisiŽ is een constitutionele monarchie met een koning - in het Maleisisch de Yang di-Pertuan Agong - als staatshoofd. De koning wordt eens in de vijf jaar gekozen door de sultans van de deelstaten Johor, Selangor, Perak, Pahang, Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis en Negeri Sembilan, die handelen op advies van de provinciale uitvoerende raad. De staten Penang, Malakka, Sarawak en Sabah worden geleid door gouverneurs, die eens in de vier jaar worden gekozen. Zij handelen volgens de adviezen van de respectieve provinciale regeringen, die worden voorgezeten door een eerste minister. Het bestuur van de staten wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen van het federale bestuur in Kuala Lumpur, en iedere gekozen koning dient te handelen in overeenstemming met de adviezen van het bestuur. Het land is een parlementaire democratie en de regering wordt eens in de vijf jaar gekozen. Het hoofd van de regering is de eerste minister. Het parlement kent twee kamers: de Dewan Negara (senaat) en de Dewan Rakyat (Huis van Afgevaardigden).

Audio Negaraku, het volkslied van MaleisiŽ 1957 (1.10MB) | Tekst


Afbeelding: Het wapen van MaleisiŽ
Het wapen van MaleisiŽEconomische ontwikkeling
Toen MaleisiŽ in 1957 onafhankelijk werd van Groot-BrittanniŽ, was het 's werelds grootste producent van tin en rubber. Hoewel het land welvaart kende door deze bronnen, was het afhankelijk van de prijsschommelingen op de wereldmarkt. Om deze onstabiele situatie het hoofd te bieden, nam de regering maatregelen die ertoe moesten leiden dat er in de landbouw en industrie meer variatie zou ontstaan. Producten als palmolie, cacao, peper, ananas timmerhout en tabak vormen nu een belangrijk deel van de agrarische productie. Olie en gas leveren een aanzienlijke bijdrage aan de economie, en dat geld ook voor het toerisme.


Afbeelding: Logo van de oliemaatschappij Petronas
Oliemaatschappij PetronasDe economische strategie van de regering wordt uitgevoerd volgens vijfjarenplannen, die sinds 1971 worden geleid door de Nieuwe Economische Politiek (NEP). De afgelopen jaren behoorde de economie van MaleisiŽ tot de tijger-economie's en was het een van de snelst groeiende ter wereld. Bovendien is er sprake van een lage werkloosheid en een goed opgeleide beroepsbevolking. Verder beschikt het land over een uitstekende infrastructuur. MaleisiŽ bevorderd buitenlandse investeringen door het bieden van aantrekkelijke voordelen, zoals een periode waarin men geen belastingen hoeft te betalen, de mogelijkheid om kapitaal en winsten in zijn geheel over te hevelen naar het land van herkomst, minimale controle op wisselkoersen en 100% eigendomsrecht op buitenlandse aandelen. Een aantal vrijhandelszones garandeert dat bedrijven die op de export zijn georiŽnteerd weinig last hebben van douaneformaliteiten. De Malaysian Industrial Development Authorithy (MIDA) werd opgezet om de gezamenlijke industriŽle activiteiten te bevorderen. Het is de bedoeling dat MaleisiŽ in het jaar 2020 een volledig geÔndustrialiseerde natie is met een concurrerende en dynamische economie. Dit plan staat vooral bekend als 'Vision 2020'.


Toerisme
Het eerste 'bezoek MaleisiŽ jaar' in 1990 deed het aantal bezoekers stijgen met 56 procent; in 1994 werd daarom een nieuwe campagne gestart. MaleisiŽ is een ideale vakantiebestemming. Het doel was om in het jaar 2000 twintig miljoen bezoekers te trekken. De huidige campagne heeft als slagzin 'Malaysia Truly Asia'.

Audio Malaysia Truly Asia (5.18MB) | Tekst
Audio Cuti-Cuti Malaysia (2.92MB) | TekstAfbeelding: Logo van enkele nationale en internationale promotie campagnes Afbeelding: Logo van de huidige internationale promotie campagne
Eerdere campagnes ter promotie
van het toerisme in MaleisiŽ
De huidige campagne
Malaysia Truly AsiaOnderwijs
Maleisische kinderen krijgen onderwijs vanaf hun zesde jaar en de lagere school duurt zes jaar. De taal waarin wordt onderwezen, is het Bahasa Malaysia, het Chinees of het Tamil; Bahasa Malaysia en het Engels zijn verplichte vakken op alle scholen. Overal wordt hetzelfde studieprogramma gevolgd om op die manier onder de leerlingen, die een verschillende achtergrond hebben, een gemeenschappelijke identiteit te ontwikkelen. Het lager voortgezette onderwijs duurt drie jaar; daarna worden de leerlingen geselecteerd die het hoger onderwijs mogen volgen. Op dit niveau kunnen de studenten kiezen uit vier richtingen: letteren, natuurwetenschap, een technische of een beroepsopleiding. Na twee jaar moeten de studenten een examen doen en als ze daarvoor slagen, krijgen ze toegang tot de hoogste (zesde) klas, waar onderwijs wordt gegeven in natuurwetenschap, letteren en technische vakken.


- In deze categorie:

•  Algemeen
•  Het land
•  Het volk
•  Geschiedenis


Externe sites:

•  Malaysian Parliament
•  Malaysian Ministry of Education
•  Malaysian Department of Immigration
-