-

Geschiedenis

•  De prehistorie
•  Geschiedenis in het kort
•  Historisch overzicht


De prehistorie
Omhoog
In 1959 vond Tom Harrison, de curator van het Sarawak Museum, fragmenten van een menselijke schedel in de Niah-grotten in Sarawak, die 37.000 jaar oud bleken te zijn. Er werden nog meer vondsten gedaan uit de Oude Steentijd, zoals gereedschap, aardewerk en kralen, waarvan sommige in het museum te zien zijn. In Sabah werd een nederzetting gevonden die 30.000 jaar oud is. Men heeft altijd gedacht dat de eerste bewoning van het Maleisische schiereiland van recenter datum was, totdat in 1987 bij Kota Tampan in Perak een werkplaats voor stenen werktuigen het Paleolithicum werd opgegraven. De oudste vondsten dateren van 35.000 v.C. en zijn bedekt door vulkanische as die 31.000 jaar geleden op deze plaats neerkwam.


Geschiedenis in het kort
Omhoog
MaleisiŽ ligt in het hart van Zuidoost-AziŽ en is daardoor altijd een kruispunt geweest van handelsroutes uit Europa, het Midden-Oosten, India en China. Door zijn tropische klimaat en grote natuurlijke schoonheid werd het land al vroeg een populaire vestigingsplaats voor immigranten. Het begon 5000 jaar geleden, toen de voorouders van de Orang Asli, de oorspronkelijke bewoners van het Maleisische schiereiland, zich hier vestigden. Zij vormden waarschijnlijk de voorhoede van een grote volksverhuizing uit China en Tibet. Ze werden gevolgd door de Maleiers, die vaardigheden als het bebouwen van land en het gebruik van metaal introduceerden. Rond de 1ste eeuw v.C. ontstonden nauwe handelsbetrekkingen met China en India, wat een duidelijke weerslag had op de cultuur, taal en sociale gebruiken in het land. De tempels in de Bujangvallei en in het noordwesten van Kedah, vlak bij de Thaise grens, tonen aan dat MaleisiŽ een hindoeÔstisch-boeddhistische periode heeft gekend. Aan deze periode kwam in de 13de eeuw een einde met de verspreiding van de islam, die werd geÔntroduceerd door Arabische en Indiase handelaars. Na de bekering van de hindoeÔstische vorsten van het sultanaat Malakka (het Maleise koninkrijk aan beide zijden van de Straat Malakka), werd de islam de religie van de Maleiers. Het had zodoende een belangrijke invloed op de Maleise maatschappij.

De komst van de Europeanen naar MaleisiŽ zorgde voor een ommekeer. In 1511 namen de Portugezen Malakka in en de sultan van Malakka vluchtte naar het zuiden, naar Johor, waar hij probeerde een nieuw koninkrijk te stichten. De Portugezen werden op hun beurt in 1641 verdreven door de Hollanders, die Malakka bezet hielden tot de komst van de Engelsen aan het eind van de 18de eeuw. De Hollanders waren niet zo geÔnteresseerd in de kolonie en gaven Malakka in 1824 aan de Engelsen in ruil voor Bencoolen op Sumatra. Vanuit hun nieuwe steunpunten in Malakka, Penang en Singapore bekent als de Straights Settlements, begonnen de Engelsen aan het proces van politieke integratie van de staten op het Maleisische schiereiland.

Intussen hadden Sarawak en Sabah op Borneo tot in de 19de eeuw een autonoom bestuur gekend, hoewel ze in naam werden geregeerd door het oude koninkrijk Brunei. In 1841 werd een Engelse avonturier, James Brooke, door de sultan van Brunei tot radja van Sarawak benoemd nadat hij had geholpen bij het onderdrukken van opstanden van plaatselijke stammen en de piraterij bij Sarawak had bevochten.

Met het tekenen van het Pankor-verdrag in 1874 kregen de Engelsen directe heerschappij over de staten Perak en Selangor. In 1896 vormden deze twee staten samen met Negeri Sembilan en Pahang de Federatie van Maleisische Staten, met Kuala Lumpur als hoofdstad. In 1914 kwamen de niet-federatieve Maleisische staten Johor, Kedah, Kelantan, Perlis en Terengganu onder Engels gezag. De Oost-Maleisische staten Sabah en Sarawak kwamen in 1888 onder Engels protectoraat.

Na de Tweede Wereldoorlog, waarin het gebied bezet was geweest door de Japanners, stichtten de Engelsen in 1946 de Maleisische Unie. De Maleisische Unie werd in 1948 opgeheven en vervangen door de Federatie MaleisiŽ. De federatie werd op 31 augustus 1957 onafhankelijk van Groot-BrittanniŽ. In september 1963 besloten Malakka, Sarawak, Sabah en aanvankelijk ook Singapore zich te verenigen in de staat MaleisiŽ, een land met een pluriforme maatschappij met verschillende zeden en gewoonten, die het te danken heeft aan de erfenis van vier van de grootste culturen ter wereld - de boeddhistische, de hindoeÔstische, de islamitische en de christelijke.


Afbeelding: 31 augustus 1957 - Tunku Abdul Rahman, de eerste premier van Malaya tijdens de onafhankelijkheids ceremonie in het Merdeka Stadium van Malacca
31 augustus 1957 - Tunku Abdul Rahman, de eerste premier van Malaya
tijdens de onafhankelijkheids ceremonie in het Merdeka Stadium van Malacca
(Foto: Arkib Negara Malaysia)Historisch overzicht
Omhoog
1400 - Stichting van Melaka door prins Parameswara. 1511 - Melaka veroverd door de Portugezen. Het Maleise sultanaat wordt opnieuw gesticht in Johor. 1541 - De Portugezen worden verdreven door de Hollanders. 1699 - Sultan Mahmud vermoord; het einde van de Melaka-dynastie. 1786 - Francis Light sticht een Britse handelspost in Singapore. 1819 - Thomas Stamford Raffles sticht een handelspost in Singapore. 1824 - Het Engels-Nederlandse verdrag van Londen bevestigt de Nederlandse heerschappij over de Indonesische archipel; Engeland verwerft de kolonies Penang, Melaka en Singapore. 1841 - James Brooke wordt de eerste 'blanke radja' van Sarawak. 1874 - Het Pankor-verdrag vestigt Brits bestuur op het Maleisische schiereiland. 1881 - Vestiging van de Britse North Borneo Company in het huidige Sabah. 1895-1900 - Opstand van Mat Salleh in Brits Borneo. 1896 - Vorming van de Federatie van Maleisische Staten (Perak, Pahang, Negeri Sembilan en Selangor) met als hoofdstad Kuala Lumpur. 1909 - De niet-federatieve staten Kedah, Perlis, Kelantan en Terengganu aanvaarden Britse residenten. 1914 - Johor is de laatste staat die toetreed tot de Maleisische federatie. 1941-1945 - Japanse bezetting. 1948 - Vorming van de Federatie MaleisiŽ; begin van de noodtoestand in Malakka. 1957 - Malakka wordt onafhankelijk. 1963 - Malakka wordt bij Sarawak, Sabah en Singapore gevoegd; vorming van de staat MaleisiŽ met als premier Abdul Rahman. 1963-1966 - Indonesische Konfrontasi-campagne. 1965 - Singapore wordt een republiek. 1969 - Spanningen tussen de verschillende rassen leiden tot het uitroepen van de noodtoestand. 1971 - Vorming van een nieuwe nationale ideologie. 1981 - Dr. Mahathir Mohamed wordt de vierde premier van MaleisiŽ. 2003 Abdullah Badawi wordt de vijfde premier van MaleisiŽ. 2009 Najib Razak wordt de zesde premier van MaleisiŽ.


- In deze categorie:

•  Algemeen
•  Het land
•  Het volk
•  Regering en economie
-